Mikrobiologija

LABORATORIJSKI AVTOKLAV:
Namenjen sterilizaciji tekočin, gojišč, inštrumentarija ter bioloških odpadkov.

Za laboratorij  je načeloma primeren vsak parni avtoklav. 
Pri sterilizaciji tekočin ali gojišč pa se srečamo s tehničnimi karakteristikami klasičnih avtoklavov.  In sicer vakumiranje ob začetku ciklusa ter odvajanje pare po končanju ciklusa. Vsi avtoklavi, ki niso posebej namenjeni sterilizaciji tekočin namreč ob zaključku sterilizacije hitro in sunkovito spustijo paro iz tlačne komore. Obenem delno izpraznijo še steklenice in erlenmajerice v katerih se nahajajo tekočine ali gojišča. 
Torej potrebujete avtoklav z nadzorovanim počasnim izpustom pritiska iz tlačne komore po koncu ciklusa. Ti avtoklavi so po navadi opremljeni še s sondo za merjenje temperature tekočine med procesom sterilizacije. Ob začetku ciklusa pa nimajo faze vakuma.
Tak avtoklav se z demineralizirano vodo oskrbuje direktno v komoro. S tem se izognemo transportu tekočin po ceveh in morebitnim zamašitvam.
Ker steklenice in erlenmajerice v avtoklavu stojijo pokonci zaradi prevelikega premera tlačne komore horizontalni avtoklavi niso prav pogosti. Večinoma se uporabljajo vertikalni avtoklavi, ki so zato lahko manjših volumnov. Ostale karakteristike takega avtoklava so enake klasičnemu avtoklavu. Integriran tiskalnik vam olajša vodenje dnevnika sterilizacij.

Za vse morebitne dodatne informacije smo vam na voljo preko spletne pošte ali na mobilni telefon.
Spletko