KORISTNE INFORMACIJE O AVTOKLAVIH IN ZAKONODAJA

NA KRATKO O AVTOKLAVIH:
Tudi avtoklav je nepogrešljiv spremljevalec v vaši ordinaciji in tudi njegovo delovanje, roko na srce, ne poznate v celoti. Zaradi tega vsaj običajno vaši pacienti niso v nevarnosti. Ogrožena pa je avtoklavova življenjska doba in morda tudi vaša denarnica v primeru inšpekcijskega pregleda.

Avtoklave danes proizvajalci po tehničnih karakteristikah in namenu uporabe delijo na tri skupine: razred N, razred S in razred B.

AVTOKLAVI RAZREDA N:
Za razred N je značilno, da imajo aparati vgrajeno samo eno posodo za dolivanje čiste vode. Vodo avtoklav ob začetku sterilizacije spusti v sterilizacijsko komoro in prične s segrevanjem. Po končanem ciklusu preostanek pare in vode aparat vrne nazaj v posodo s čisto vodo. Ta vrnjena tekočina je sicer sterilna, vendar obenem polna nečistoč in olja Iz instrumentov, ki smo jih sterilizirali. Povprečen čas, ki ga porabijo za sterilizacijo je okrog 55 minut in so energetsko zelo potratni. Po bruseljskih priporočilih naj se avtoklavi razreda N ne bi več uporabljali.

AVTOKLAVI RAZREDA S
Predstavniki razreda S so novejši - vakuumski avtoklavi. Precej hitrejši so od svojih predhodnikov, energetsko varčnejši in niso potratni z vodo. Digitalno upravljanje nam omogoča veliko programov sterilizacije. Izbiramo lahko med ciklusi za tkanine, plastiko, gumo in kovine. Pri vsakem od njih pa še za pakirano in nepakirano sterilizacijo. Integriran tiskalnik vam olajša vodenje dnevnika sterilizacij ,USB data logger pa ohranitev vseh ciklusov za vso življenjsko dobo avtoklava na USB medij.

Ti avtoklavi pred sterilizacijo najprej iztisnejo zrak, ki smo ga pri pakiranju zaprli v vrečke in ustvarijo vakuum v sterilizacijski komori. To ob začetku procesa pripomore k hitrejšemu segrevanju avtoklava. Za skrajšanje časa sterilizacije so proizvajalci v svoje aparate vgradili uparjevalnik. V njem se z minimalno količino vode ustvari para, ki jo avtoklav v trenutku, ko je potrebno spusti v tlačno posodo. K optimalnejši in hitrejši sterilizaciji pripomorejo tudi vakuumske črpalke. Le te delujejo tudi med procesom sterilizacije in omogočajo prehod pare v sredino sterilizacijskih paketov, torej v notranjost inštrumentov in kirurških omotov.

Vakuumski avtoklavi imajo po končanem ciklusu sterilizacije tudi fazo intenzivnega sušenja z vakuumsko črpalko. Če se vaši instrumenti pakirani v sterilizacijske vrečice, traja ta faza 10 minut, brez vrečic pa 5 minut. To pomeni, da brez vrečic celoten proces skupaj s sušenjem lahko traja dobrih 10 minut, kar je primerljivo času obravnave posameznega pacienta.

Vsi avtoklavi razreda S imajo tudi možnost priklopa na vodovodno omrežje preko demineralizatorja . Tako nam ni potrebno vsakih nekaj dni skrbeti za dolivanje sveže destilirane vode v napravo. Kljub temu, pa morate skrbeti za demineralizatorjeve prečiščevalce ali filtre, ki jih je potrebno menjati ko niso več učinkoviti.

AVTOKLAVI RAZREDA B:
Avtoklav iz razreda B je v osnovi enak avtoklavu iz razreda S. Glavna razlika je v tem, da ima dodatno intenzivnejše večkratno vakuumiranje pred pričetkom sterilizacije in po njej.

Po strokovnih priporočilih naj bi se taki avtoklavi uporabo v kirurških ordinacijah, oziroma povsod, kjer obstaja potreba po sterilizaciji debelejših omotov, na primer takih, ki so pripravljeni za operacijske posege. V ta namen ima zmogljivejšo vakuumsko črpalko, podobno programsko opremo, tehnično pa je praktično enak aparatu razreda S.

DOBRO JE VEDETI:
Ne glede na to v kateri razred spada vaš avtoklav, pa je še vedno samo stroj, ki vam bo najbolje služil, če si boste ob instalaciji vzeli dovolj časa in se seznanili z navodili za uporabo. Še nekateri drugi zlati nasveti pa so:
- Zaprte vrečke z instrumenti zlagajte na pladnje s papirjem navzgor. Tako omogočite prost prehod pare v in iz vrečke med sterilizacijo in sušenjem.
- Kadar postavljate na pladnje več vrečk hkrati eno na drugo naj bodo težji omoti spodaj in lažji na vrhu.
- Sterilizirajte vedno ob zaključku dela. Po končani sterilizaciji delno odprite vrata komore. Tako bodo naslednji dan vrečke suhe. Med ohlajevanjem sterilizacijske komore prihaja do kondenzacije. Če so vrata zaprta bo naslednje jutro v sterilizacijski komori vlaga. Novejši avtoklavi pa že premorejo program za preprečevanje kondenzacije ob ohlajanju zaprte komore avtoklava preko noči ali vikenda.
- Pred sterilizacijo je potrebno vse instrumente temeljito in če je le mogoče pod pritiskom, izprati z demineralizirano vodo. Kri, ki se po posegu še vedno zadržuje na kovini je jedka. Posebno pozornost posvetite izpiranju na pregibih, spojih in mrtvih kotih. Tam so škodljivi neizprani ostanki dezinfekcijskih sredstev. Če inštrumenta ne očistimo natančno začnejo hitreje rjaveti. Prav tako pa je na udaru tudi sam avtoklav: med procesom sterilizacije vakuumska črpalka iz neočiščenih inštrumentov posrka alkohol in dezinfekcijsko tekočino. Oboje skrajšuje življenjsko dobo membranam v vakuumskih in vodnih črpalkah, ter tesnilu na vratih. Torej plastičnim in gumijastim sestavnim delom. O tovrstnih nedoslednostih pa pogosto, že po nekaj letih, priča obarvanje sicer nerjavne sterilizacijske komore, ki tako odreagira na prisotnost kroženja agresivnih ostankov v sterilizacijskih ciklih.    

KAJ NAM O AVTOKLAVIH GOVORIJO REGULATIVE ?
- Da bi zagotovili varno delovanje za vse uporabnike morajo vsi avtoklavi, ki jih lahko kupite v EU imeti certifikat CE. Ta oznaka zagotavlja, da imajo vsi, ki so izdelani v EU enako programsko shemo in iste minimalne kvalitetne standarde ter tako omogočajo izvajanje standardiziranih načinov sterilizacije.
- Vse naprave, ki jih uporabljate v zobni ordinaciji morajo po zakonu o varstvu pri delu biti vsako leto tehnično pregledane, če so še varne za uporabo. Po pregledu vam pooblaščen serviser izda uradno potrdilo. Izvajanje zakona nadzorujejo inšpektorji za varstvo pri delu, zagrožena kazen za odstopanja pa je od 400 do 900 EUR.

ZA KONEC:
Časi, ko avtoklavov ni bilo potrebno vzdrževati so mimo. Zaradi sofisticiranosti naprav, vgrajenih senzorjev temperature, pritiska, vakuuma in ostalih sklopov je potrebno avtoklave redno obnavljati. Proizvajalci predpisujejo letni vzdrževalni servis specifično za vsak tip avtoklava posebej. Po navadi nas, glede na frekvenco dela z avtoklavom (nekateri pri 500, nekateri pa po 1000 opravljenih sterilizacijah) lahko že prej, na to opozori kar naprava sama, ki na prikazovalniku izpiše znak za SERVIS. S strani proizvajalca izšolan serviser nato izvede pregled predpisanih točk ter s paketom za vsakoletno vzdrževanje opravi zamenjave več sestavnih delov, kot so: uparjevalnik, vodila vrat sterilizacijske komore, vakuumska črpalka, filtri, tesnila, cevke, ipd.  Ob izpadu dohodka, ko avtoklav ne dela in bi zaradi iztrošenosti oz. spremembe na materialu ti deli ob nezamenjavi lahko povzročili poškodbo ali celo smrt osebe, ki upravlja z avtoklavom. Vedeti namreč morate, da avtoklav v fazi sterilizacije pri 134 0⁰C in pritisku 2,5 bara ustvari na vrata sterilizacijske komore skoraj 2 toni pritiska.

ŽIVLJENSKA DOBA AVTOKLAVA:
Življenjska doba avtoklava ni odvisna od starosti ampak od števila sterilizacij, ki jih je aparat opravil ter rednega vsakoletnega vzdrževanja. Ob upoštevanju zgoraj napisanega pa lahko opravi tudi preko 5.000 sterilizacij. Več informacij lahko poiščete na www.avtoklavi.com. Želimo vam zadovoljstvo pri uporabi vašega avtoklava.
Spletko